Sunday, 15 December 2019

Համամոլորակային հիմնախնդիրՄարդկության զարգացումը բերել է և հաջողությունների և խնդիրների ստեղծման։ Այս խնդիրները գլոբալ են և շոշափում են ներկա սերունդին և ապագա և որոնց լուծման հարցը վերաբերվում է բազմաթիվ պետությունների համագործակցմանը։
Էկոլոգիական խնդիրների մեջ մտնում է  աղտոտում, գլոբալ տաքացում, օզոնային շերտի քայքայում,  թթվային անձրև, բնական ռեսուրսների ոչնչացում, գերբնակեցում, անտառահատում և կենդանաբազմության կորուստ։ Խնդիրները շատ են և շղթայված իրար։ Մի խնդիրը կապված է մյուսին։ Այսինքն նրանց լուծումն էլ է կապված իրար։ Մի խնդըի լուծումը վերաբերվում է նաև մյուսին։. Համարյա բոլոր այս խնդիրները հանգում են մարդկության սխալ բնության  շահագործումը։

Ռեկրեացիոն ռեսուրսներ


Իմ կարծիքով Հայաստանը ունի գովազդի խնդիր։
Վերջին տարիներում Հայաստանում ստեղծվել է տարբեր տուրիստական զբաղմունքներ, որոնք գրավում են տարբեր տեսակի տուրիստներին։ ԵՒ երբեք չեմ հանդիպել այնպիսի զբոսաշրջիկի ով դժգոհ է վերադարձել։ Սակայն շատերը չեն այցելում , քանի որ կա գովազդի պակաս։ Ընդհանրապես աշխարհում զարգացող երկրները ունեն այս խնդիրը։ մարդիկ նախընտրում են ճամփորդել հանրահայդ տուրիստական կետեր, քան այն երկրներ, որտեղ տիրում են կարծրատպեր։ Հենց վերջին տարիներին կարելի է ասել որ այս ոլորտը ունեցել է զարգացում։ Քաղաքում երևում են օտարերկրացիներ, ովքեր հակառակ թևավոր կարծրատիպերի ճամփորդել են դեպի մեր աշխարհ։ Սակայն շատ զբոսաշրջիկներ սահմանափակվում են մի քանի վայրերով` Գառնի, Սևան, Հաղարծին, Գոշավանք ու էսպես։ Սակայն մեր տարածաշրջանը մեզ տվել է այնպիսի հնարավորություն, որոնք կարելի է օգտագործել, բայց չշահագործելով։ Այնպես որ այն չդառնա հանկարծ խորոված անելու, աղբը գետերի մեջ լցնելու միջավայր։