Sunday, 15 December 2019

Համամոլորակային հիմնախնդիրՄարդկության զարգացումը բերել է և հաջողությունների և խնդիրների ստեղծման։ Այս խնդիրները գլոբալ են և շոշափում են ներկա սերունդին և ապագա և որոնց լուծման հարցը վերաբերվում է բազմաթիվ պետությունների համագործակցմանը։
Էկոլոգիական խնդիրների մեջ մտնում է  աղտոտում, գլոբալ տաքացում, օզոնային շերտի քայքայում,  թթվային անձրև, բնական ռեսուրսների ոչնչացում, գերբնակեցում, անտառահատում և կենդանաբազմության կորուստ։ Խնդիրները շատ են և շղթայված իրար։ Մի խնդիրը կապված է մյուսին։ Այսինքն նրանց լուծումն էլ է կապված իրար։ Մի խնդըի լուծումը վերաբերվում է նաև մյուսին։. Համարյա բոլոր այս խնդիրները հանգում են մարդկության սխալ բնության  շահագործումը։

No comments:

Post a Comment