Tuesday, 28 April 2015

King Lear by William Shakespeare (Part I)Author: Once upon a time there lived a king whose name was Lear. He was the king of Britain. He had three daughters: Goneril, Regan and Cordelia.
One day King Lear called his daughters and said to them:
King Lear: I am very old and tired. I want to divide Britain into three parts and give one part to each of you. But first you must tell me how much you love me.
Author: Goneril and Regan were not good daughters. They did not love their father. But they were very greedy. They wanted to become queens very much. So Goneril said:
Goneril: Dear father, I love you very much. I love you more than my eyes, more than my beauty, more than my life. No child loves his father more than I love you.
Author: Then Regan spoke:
Regan: Dear father, I love you so much that I will give my life for you, I will care for you. I love you more than anything else in the world.
Author: King Lear was very glad. Then he asked his youngest daughter Cordelia to speak. She was his favourite daughter.
Cordelia loved her father very much, but she didn’t want to repeat the words of her sisters. So, she said nothing. Only when King Lear told her angrily that she must speak, she said:
Cordelia: I don’t understand why my sisters say that they love you more than anything else. They are married. Don’t they love their husbands? You are my father, and of course, I love you. But when I marry, I’ll love my husband, too.
Author: King Lear did not like Cordelia’s words. He shouted at her and said:
King Lear: Get out. I don’t want to have such a daughter. You won’t get anything.
Author: So, he divided the country between Regan and Goneril and gave Cordelia nothing.

Ժողովրդական Արվեստի Թանգարան

Ռուսական Արվեստի Թանգարան

Monday, 27 April 2015

Տեխնիկայի լավ և վատ կողմերը

 Տեխնիկա
Լավ
Վատ
Շփվել երկրից դուրս ընկերներիդ հետ
   Վնաս է աչքերիդ
Համացանցից տեղեկություն գտնել
Ուղեղդ չես աշխատեցնում մտածելու համար
Թվերը կաարողանում ես գումարել,հանել,բազմապատկել,բաժանել
Ուղեղդ չես աշխատեցնում հաշվելու համար
Զանգահարում ես քո ծանոթներին
Մոռանում ես շփվելու էտիկան
Երգես լսում հեշտ ու հանգիստ
Ականջներին վնաս է
Անտիվիրուսով կարող ես պաշտպանվել վիրուսներից
Վիրուսներ կարողեն փչացնել ձեր...
Կարողես գիրք կարդալ online.
Խակերները հնարավոր է գողանալ ձեր ցանցը


Ինչպես տեսնում եք Այսօրվա Տեխնիկան ունի նաև լավ կողմեր և վատ կողմեր: Բայց փաստը մնում է փաստ, Մեր սերունդը առանց տեխնիկայի չի կարող ապրել: 
^_^ 
Եթե համաձայն չեք կամ կցանկանայիք ավելացնել կամ եթե ուզում եք ձեր կարծիքը գրել (Comment) ում գրեք: 
Շնորհակալություն!!!

Saturday, 25 April 2015

Գուրգեն Մահարի «Ինչու Ուշացար»

Գուրգեն Մահարի: Կենսագրություն
Ռադիոնյութ
Տես այստեղ 

Գուրգեն Մահարի «ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ»

Գուրգեն Մահարի: Կենսագրություն

Իմ կարծիքը


Ինձ շատ դու եկավ վիպակը, Գուրգեն Մահարին ամեն մի մանրուք նկարագրում եր: Վիպակի մեջ կային նաև շատ անծանոթ բառեր: Նա նկարգրել է և բնութագրել իր ամբողջ մանկությունը՝ իր մայրիկին,տատիկին իր հորը և այլն: Ինձ շատ դուր եկավ նախաբանը, քանի որ այդ հատվածում շատ կա նկարագրում: Ինձ նաև դուր եկավ Քույր Ադրինեյի հատվածը, քանի որ միքիչ ավելի հետախրխիր էր: Նաև դուր եկավ Մահ և անմահություն հատվածը: Դուր եկավ ինձ նաև Վերջաբանը: Այս վեպը ես շատ հաճույքով կարդացի: