Ընտրություն

Ես կարողանում եմ 2 կիսամյակ

2  կիսամյակը ես նորիցընտրել եմ Դիզայն-մոդելավորում ընտրությամբ գործունեությունից: Այս կիսամյակում կարել եմ մի բլուզ, 2 շորիկ, մի փեշ և 2 հատ փոքրիկ երեխայի համար զգեստ: Սովորել եմ կարել կարի մեքենայով ավելի վարժ և ձևել ավելի վարժ:Մեդիարուրբաթին, որը նվիրված էր ընտրությամբ գործունեությանը ցուցադրեցի իմ զգեստը :  Այսքանը  ես կարողանացել եմ սովորել և կատարել այս կիսամյակի ընթացքում:​


Ես երկրորդ կիսամյակս ընտրելեմ Դիզայն-մոդելավորում նորից: Եւ այս ընթացքում կարելեմ մի քանի բան: Որը կցանկանամ ձեզ ներկայացնել:
Ֆոտոշարք
 Ընտրության գործունեություն
Ես կարողանում եմ


Այս կիսամյակ ես ընտրել եմ Դիզայն-մոդելավորում ընտրությամբ գործունեությունը: Սովորել եմ կարել կարի մեքենայով, ձևել, բլանդել: Կարողանում եմ կարել տար եր ձեռքի կարատեսակներ՝ օղակկար, խաչկար, թեքկար, գծափոխանցմանկար, բլանդկար, գաղտնակար: Ձևել և կարել եմ ինձ համար բլուզ, գոգնոց, պայուսակ, մազակալ, ամանորյա խաղալիքներ, հացաման, բարձիկ, բռնիչ, հեռախոսի պատյան: Պատրատելեմ դիմակ, թևնոց, օձիք: Մեդիարուրբաթին, որը նվիրված էր ընտրությմ բգործունեությանը ցուցադրեցի իմ կարած գոգնոցը և պայուսակը: Առայժմ այսքանը ինչ ես կարողանացել եմ սովորել և կատարել այս կիսամյակի ընթացքում:​