Կենսաբանություն

10 Սովորություն որոնք վնասում են երիկամները


Ոսկրային համակարգ


Գեղձերի Տեսակներ

Հյուսվածքներ


 ՀյուսվածքներՏափակ որդեր
    <<Պռեսանտացյա>>


Ես կարողանում եմ
1.      Բացատրել կյանքի առաջացման պատճառը երկրի վրա (որովհետև երկրի վրա կա ձգողական ուժ, օզոնային շերտի առկայությունը, մթնոլորտային շերտ երկրի և արեգակի բարենպաստ հեռավորությունը)
2.      Տարբերել ամպերի տեսակները՝ Կույտավոր, շերտավոր, փետրավոր և ըստ դրանց տեսակների կազմել որոշակի կարծիք սպասվող եղանակի մասին:
3.      Տարբերել քամիների տեսակների ՝ բրիզներ, մուսոններ և ճիշտ կազմակերպել իմ հանգիստը ծովափում կամ լողափում:
4.      Տարբերել լուսնի փուլերը և բացատրել դրանց ազդեցությունները:
5.      Բացատրել փաթիլների տարբեր լինելու պատճառը:
6.      Բացատրել բույսերի դերը բնության մեջ և մարդկանց կյանքում, գիտաքցելով նրանց նշանակությունը շրջակա միջավայրը, կազմակերպում եմ շրջակա միջավայրի մաքրման աշխատանքներ ,փորձում կանաչապատել նրան:
7.      Տարբերել ֆիզիկական և քիմիական երևույթները(բերել կենցաղում հանդիպող օրինակներ)
8.      Տարբերել և բնութագրել՝ հիմքեր,օքսիդներ, թթուներ և աղեր: Բերել կենցաղում հանդիպող օրինակներ:
9.      Տարբերել ձգողականության, առանգկանության, մարմնի կշռի:
10.  Տարբերել հավասարաչափ և անհավասաչափ  շարժումները և բերել օրինակներ:
Այս ամենի վերաբերյալ կարողանում եմ համանցանցից գտնել տեղեկություններ, աշխատել տարբեր ծրագրերով՝ Power Point , Movie Maker, Microsoft Word: Պատրաստել ուսումնական նյութեր