Առողջագիտություն

Նախագծային շաբաթ 29,01-09,02

1 ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
Օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաները.:
Մահ, տեսակները/ կլինիկական, բիոլոգիական/;
Սիրտ թոքային վերակենդանացում:
394612_543894372299248_1908525118_n

No comments:

Post a Comment