Tuesday, 23 December 2014

Շնորհակալություն

Շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, քանի որ իմ բլոգը ունի արդեն 400-ից ավելին այցելուներ: Բոլորտ երևի կմտածեք թե 400-ից ավելին այցելուները շատ քիչ են, բայց այս թիվը 2 շաբաթում ահռելի թիվ է: Խոստանում եմ ձեզ, որ  փետրվարին կփորձեմ այցելուներիս քանակը կրկնապատ եմ:Շնորհակալ եմ բոլորից և ուզում եմ բոլորիտ շնորհավորել Ամանորի
առիթով:                                                                                    
Շնորհավոր Ամանոր և սուրբ ծնունդ ցանկանում եմ բոլորիտ լավ տարի և հիասքանչ հիշողություններ:So much thanks ,because my blog collect 400 visiters. I guess you'll think that 400 visiters are not so much, but i collect it visiters in 2 weeks. I think that is awesome. And I promise that i will collect 800 visitors in February. Thanks so much.By the way  Merry Christmas everyone, I would like to wish you all great year awesome memories.