Tuesday, 12 May 2015

Ես կարողանում եմ 2-կիսամյակ


Մաթեմատիկա

Այս կիսամյակ մենք արդեն բարդ մաներ ենք անցել: Անցելենք 7 նախագիծ: Սովորել ենք`
Կոորդինատային ուղիղ,Կոորդինատային հարթություն,Գրաֆիկներ կոորդինատային հարթության վրա,Ռացիոնալ թվեր,Ռացիոնալ թվերի համեմատումը, գումարումը և հանումը,Ռացիոնալ թվերի բազմապատկումը և բաժանումը,Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները,Մեծությունների չափումը տրված ճշգրտությամբ
Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը և նրա մակերեսը,Ուղղանկյան մակերեսը և ուղղանկյունանիստի ծավալը,Մեկ անհայտով հավասարումներ,Հավասարումներին հանգող խնդիրների լուծումը,Ճշմարիտ և կեղծ ասույթներ,Մաթեմատիկական սոփեստություններ,Տասնորդական կոտորակներ
Տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը և նրանց ընթերցումը
Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը և տասնորդական կոտորակները
Տասնորդական կոտորակների գումարումը,Տասնորդական կոտորակների համեմատումն ըստ նրանց դիրքային գրառման,տասնորդական կոտորակների հանումը: Ինձ դուր եկավ Տասնորդական կոտորակները: Եւ դուր չեկավ տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը և նրանց ընթերցումը: Կարողանում եմ իմ թվարկած բոլոր դասերը կատարել: Բոլոր լրացուցիչ աշխատանքները կատարելեմ, բացառաթյամբ մի քանիսը: