Monday, 24 April 2017

Առակ (փոխադրություն)

Մի մարդ երջանիկ ապրում էր իր կյանքը։ Միշտ ուրախ էր, ժպտում էր ու ծիծաղում։ Ոչ ոք նրան տխուր չէր տեսել։ Եվ երբ նրան հարցնում էին, թե որն է նրա երջանկության գաղտնիքը, նա սովորաբար պատասխանում էր, որ դա իր ընտրություն է։Իր  ընտրությունն է, ուրա՞խ լինել, թե՞ տխուր։ Մի օր նա գլխի ընկավ, որ ամեն ժամ, ամեն րոպե և ամեն վայրկյան ինքն է որոշում կատարում։ Եվ գլխի ընկնելուց հետո, ամեն անգամ արթնանալիս, իրեն հարցնում է, թե այսօր ինչ է ընտրում ՝Ուրախությո՞ւն, թ՞ե Տխրության։ 

No comments:

Post a Comment