Thursday, 28 January 2021

Ալիսիա Կիրակոսյան- Անվեևնագիր (թարգմանություն)


Անվերնագիր- Ալիսիա Կիրակոսյան  


Հեռու իմացությունից կա մի տեղ,

Որտեղ հանդիպում են պատճառն ու հավատքը,

Եվ հոգնածությունը, վերջաբանին սպասելով ,ամպում է։

Այնտեղ մենք կլինենք- հեռու՝ կասեցված մաքուր էությունից։

Միևնույն սեղանի շուրջ հավաքված

Գիտության և Աստծո հետ։

Կխմենք միևնույն գինին,

Կխոսենք միևնույն բաներից,

Կլինենք այնտեղ՝ հեռվում, որտեղ բոլորը գտնում են բոլորին։


Sin título- Alicia Ghiragossian 

Lejos de lo conocido hay donde se tocan la razón y la fe

Y se nubla el cansancio 

De esperar un después 

allí estaremos lejos suspendidos esencia pura

Conjugados en una misma mesa 

con la ciencia y con dios

Tomando el mismo vino 

Diciendo las mismas cosas

Allí estaremos lejos donde todo tropieza con todo.

No comments:

Post a Comment