Thursday, 15 January 2015

Չորեքշաբթի

Չորեքշաբթի օրերը ես արթնանում եմ լվացվում նախաճաշում հագնվում և իջնում բակ ,որպեսի սպասեմ ավտոբուսիս: Ավտոբուսում խոսում ենք, խաղում ,բայց այդամենը առանց աղմուկի: Երբ հասնում եմ դպրոց ուղիղ ժամը 09:00 սկսվում են դասերը: Առաջին ժամը մայրենի է, երկրորդ ժամը անգլերեն, երրորդ և չորորդ ժամեր տեխնոլոգյա, իսկ հինգերորդ և վեցերոորդ ժամերը մարմնամարզություն: Երբ վերջացնում եմ իմ դասերը գնում եմ տուն: Տնից գնում եմ անգլերենի, իսկ հետո նորից տուն, տանը դասերս եմ ավարտում ու քնում: Եւ այդպես ամեն չորեքշաբթի: