Saturday, 17 January 2015

ԱՇՆԱՆ ԵՐԳ


Վահան Տերյան

Ցրտահա՜ր, հողմավա՚ր.

Դողացին մեղմաբար

Տերևները դե ղին,

Պատեցին իմ ուղին...

Ճաճանչները թոշնան...

Կանաչներիս աշնան —

Իմ խոհերը մոլար՝

Ցրտահա՜ր, հողմավա՜ր...


Կրակներըս անցան,

Ցուրտ ու մեգ է միայն.

Անուրջներս երկնածին

Գնացի՜ն, գնացի՜ն...

Քնարական հերոսը լսել է աշնան ձայները խշխշոցը և այլն և իր մոտ ստեղծվել է այսպիսի բանաստեղծության վերնագիր «Աշնան երգ»

Ինձ թվում է , ու ամենաձայնով հատված առաջին քառատողն է: Իսկ ավելի աշնան բնութագրող հատվածը երրորդ քառատողն է: Երկրորդ քառատողը այդքանել ինձ դուր չեկավ ,քանի որ այն կարդալուց ոչ մի բան չեմ ըզգում ,իսկ երբ կարդում եմ առաջին քառատող անգամ պատկերացնում եմ մտկում այդ տողերը, երրորդ հատվածը կարդալիս զգում եմ, որ աշուն է եկել: Ինձ դուր է եկել երրորդ քառատողը: Այս բանաստեղծությունը տարբերվում է նրանով , որ այն կարդալուց զգում ես աշնան շունչը: