Thursday, 15 January 2015

Իմ ընտրած բանաստեղծությունը


 


ԱՇՆԱՆ ԱՌԱՎՈՏԻ ԵՐԳԸ



Այնպես անլույս է այսօր
Առավոտըս լուսացել,—
Սիրտըս հիվանդ ու անզոր
Անլուսությամբ է լցրել...
Մութ է հոգիս հոգնաբեկ,
Թախիծով լի և անհույս.—
Հըրաշքով դու այսօր եկ,
Ժպտա, որպես արշալույս։
Հողմ ու անձրև շարունակ
Իմ լուսամուտն են ծեծում,—
Մի՛ թողնիր ինձ միայնակ
Անսահման այս կսկիծում...

Ինձ դուր եկավ  4 քառատողը քանի, որ այդ քառատողը ավելի յուրահատուկ է :
Ինձ թվում է որ 1 քառատողը մի քիչ թույլ էր:
Հըրաշքով դու այսօր եկ,
Ժպտա, որպես արշալույս։ Այս երկու տողը շատ յուրահատուկ ինձ թված: